Tervetuloa Himakan kotisivuille!

Tervetuloa Himakan kotisivuille!

14. huhtikuuta 2010

Himakka

Järvenperän koulun vanhempainyhdistys ry Himakka on perustettu syksyllä 2002. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Vanhempainliittoon. Yhdistyksellä on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Johtokunta valitaan syyskuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Himakka on Suomen vanhempainliiton jäsen ja tekee yhteistyötä myös muiden espoolaisten vanhempainyhdistysten kanssa.
Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on toimia kodin ja koulun välisenä yhteistyöelimenä sekä välittää ja tuoda esille vanhempien kannanottoja ja näkemyksiä koulunkäynnistä ja kasvatuksesta. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan innostavan oppimisympäristön luomisessa.
Yhdistys järjestää resurssiensa mukaan, yhteistyössä koulun kanssa, tapahtumia, erilaisia luento- ym. tilaisuuksia oppilaille ja vanhemmille sekä pyrkii yhteistyössä lähikoulujen ja muiden tahojen (srk, nuorisotoimi, asukasyhdistykset) edistämään lähialueensa viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Voit tukea Himakan toimintaa maksamalla jäsenmaksun 15 EUR tai vapaavalintaisen kannatusmaksun tilille FI24 1802 3000 0070 15 viitenumerolla 5186. Varat käytetään stipendeihin, luentojen ja tapahtumien järjestämiseen.

Himakan sähköpostiosoite  kouluhimakka(a t)gmail.com


0 Comments: